Πρόγραμμα

Δευτέρα

-

09:30 - 10:30

18:00 - 19:00 Παιδικό

21:00 - 22:00

-

Τρίτη

07:00 - 08:00

-

-

-

21:30 - 22:30

Τετάρτη

-

09:30 - 10:30

18:00 - 19:00 Παιδικό

-

-

Πέμπτη

07:00 - 08:00

-

-

20:30 - 21:30 Όπλα

21:30 - 22:30

Παρασκευή

07:00 - 08:00

-

-

21:00 - 22:00

-

Σάββατο

10:30 - 11:30*

12:00 - 13:00 Παιδικό

*Η προπόνηση του Σαββάτου πραγματοποιείται κατόπιν ανακοίνωσης του δασκάλου