Μαθήματα

Δευτέρα

20:15 - 21:15
Αρχαρίων

21:30 - 23:00
Μεικτό

Τρίτη

20:30 - 21:45
Μεικτό

-
-

Τετάρτη

20:15 - 21:15
Αρχαρίων

21:30 - 23:00
Μεικτό

Πέμπτη

-
-

21:30 - 23:00
Μεικτό

Παρασκευή

20:30 - 21:45
Μεικτό

-
-

Σάββατο

13:00 - 14:30*
Μεικτό

-
-

*Η προπόνηση του Σαββάτου πραγματοποιείται κατόπιν ανακοίνωσης του δασκάλου